O NÁS

Jsme oddíl skautek ze Zbraslavi, který byl založen, stejně jako celé středisko Uragan Zbraslav, v roce 1990. Během času jím prošlo přes mnoho a mnoho skautek i několik vedoucích. Na krátkou dobu byla jeho činnost bohužel přerušena, avšak od roku 2000, kdy došlo k úplnému obrození "Členské základny", funguje nepřetržitě dodnes.

Nejmladší ze skautek je 11 let a nejstarší 22. Dohromady nás je kolem třiceti. Všechny se společně scházíme každou druhou středu na oddílové schůzce v klubovně od 17:00 do 19:00 hodin. Zvlášť se pak schází družina Vyder každé pondělí (17:00-19:00) a družina Vlaštovek každý pátek (17:00-19:00).
Dvakrát za měsíc vyjíždíme na jedno- či vícedenní výpravy, samostatně či s jinými oddíly (skauti, světlušky…); výtvarničíme na výtvarnech, kulturně se obohacujeme na výstavách a filmových večerech, pomáháme na střediskových akcích pro veřejnost (Drakiáda, Hrací den), zúčastňujeme se sbírek "Postavme školu v Africe" a "Květinového dne"; v zimě jezdíme na zimní tábor a to všechno vyvrcholí na třítýdenním letním táboře pořádaným společně s chlapeckým oddílem.
Program na všech akcích, který je určen pro slečny a dívky mezi 11 a 15 lety, sestavujeme na základě Skautské výchovné metody s ohledem na aktuální potřeby a přání členek.